خسته

این روزا خیلی خسته ام ... میشه گفت له ... خرد و خمیر ...

روز به روز دارم دورتر میشم از این دنیای مجازی ... نه دیگه دوستام برام مهم هستند و نه وبلاگها و نه هیچی دیگه ...

همه هم به نظرم همین مرض رو گرفتند ... بلاگفا زد همه رو داغون کرد ... منم دیگه زیاد انگیزه ای برای نوشتن ندارم ...

تمام قوا و بود و نبودم رو گذاشتم برای زندگیم ... برای همین زندگی روزمره ...

/ 1 نظر / 23 بازدید
تقوی

سلام مهر اوه خانم انشاله همواره گردونه زندگی به وفق مراد بچرخد