هنوز ...

در این روزهای رخوت و بی حسی بیشتر ترجیح میدم یا بخوابم یا در آرامش و سکوت به حال خودم باشم .... ولی بچه ها پر از شور و نشاطند و باید سرگرم باشند ... یکی را کلاس موسیقی می برم و یکی را کلاس تکواندو ... ساعتی به استخر می روند و ساعتی به کلاس زبان ... ساعتی مشغول بازی و شیطنت هستند و ساعاتی به مهمانی ... خانه ی مادربزرگها و خاله و دایی ....

این بچه ها زیاد نمی گذارند که در رخوت باشم ...

دوستی می آید برایم می نویسد که هنوز زندگی جاری است ... هنوز می توان در حال زندگی کرد و لذت برد از همین ریزه میزه ها ... درست می گوید ... دلم آرام می شود با این حرفها ...

گاهی دلم آرامش و سکوت و بی خیالی می خواهد ... مثل مردم روستا ... مثل پیرمرد ها و پیرزن های آرامی که هیچ قرار نیست نگران چیزی و جایی باشند ...

 در مسیر مسافرت وقتی در جای خوش آب و هوایی در کنار چشمه ای ایستاده بودیم که در زیر سایه درختان و آلاچیق ها ناهاری بخوریم ، پیرمرد و پیرزن محلی را دیدم که ناهارشان فقط ظرفی نان و ماست بود . با آرامش و بی خیالی کاسه ای از ماست را گذاشته بودند روی زیر اندازشان و چند تکه هم نان ... نان را در ماست زدند و خوردند و بعد هم در زیر سایه سار درختان دراز کشیدند و خوابیدند ... خواب بعدازظهری شیرین ... در هوایی خنک و ملس .... نه غذای آنچنانی در کار بود و نه زحمت بیش از اندازه و نه دسر و نه غذاهای رنگارنگ ... نان و ماستی سالم و سبک و بی دردسر .... خوابی دلچسب ....

جای دیگر در کنار مزارع در کنار جاده خواستیم مسیری را بپرسیم و با دیدن پیرمردی کشاورز زدیم روی ترمز و ایستادیم ... سلام کردیم و از پیرمرد مسیری را پرسیدیم که مطمئن شویم ... پیرمرد راهنمایی کرد و موقع خداحافظی با آرامش گفت : علی یارت

آرامش و صافی و صداقت پیرمرد روستایی در جانمان نشسته بود ... چند لحظه بعد هم من و هم همسرم اذعان کردیم که چه آرامشی داشت این پیرمرد ... چه حس خوبی داشت ...

زرق و برق این شهرهای بزرگ و گرفتاریهایش ما را دور کرده است از فطرت خودمان ... همه اش فکر می کنیم دنیا مسابقه است و باید بدویم دنبال چیزهای عجیب غریب ... اصلا سادگی و آرامش را به فراموشی سپرده ایم .... انسانیت چیزی نیست جز مهربانی و آرامش و سادگی ....

نان و ماست و سبزی

/ 1 نظر / 17 بازدید
تقوی

سلام مهر اوه خانم دنیا را هر طور می توان سپری کرد سادگی و آرامش درونی آن پیرد مرد و پیرزن شاید گوهرکمیابی باشد[گل]